Čistič filtru pevných částic

Pokud váš filtr pevných částic (ang. zkratka DPF, nebo francouzsky FAP) nikdy nebyl ucpaný, je to jedna z částí vašeho vozu, o kterých možná ani nevíte, že existuje. Pokud však nějaký problém nastane, určitě o tom budete vědět. Co je DPF a proč byste tomu měl věnovat pozornost?

DPF filtr – filtr pevných částic (Diesel Particulate Filter) je keramická vložka výfuku se systémem kanálků, které zachycují jemné, poletavé, pevné částice z výfukových plynů u dieselových vozidel a zabraňují tak úniku rakovinotvorných částic do ovzduší. A co ovlivňuje zanášení filtru pevných částic?

Znečištění má na svědomí několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří určite kvalita používaného paliva, dále provozní teplota motoru, aktuální provozní podmínky, tvar spalovacích prostorů a samozřejmě také systém vstřikování paliva. Tady je směrodatná výška tlaku vstřikování, od kterého závisí velkost rozprášených škodlivých částic. Čím vyšší tlak, tím menší jsou částice, které vznikají při dopravení nafty do spalovacího motoru, který je následně vznícen kompresním tlakem. V minulosti jsme u TDI motorů byli svědkami vstřikovacího tlaku 200 barů, dnes to může být u common-railů v hodnotách ve vyší 2000 až 2500 barů, v závislosti na systému.

Samotný filtr pevných částic je tedy určen k jejich sběru, což zabraňuje jejich úniku do atmosféry, ale také do respiračního systému člověka. Při některých starých autách, které produkovali nadměrné množství těhle částic, nebyl pro člověka problém z důvodu, že nedosahovali mikroskopických rozměrů a mohli být zachyceny jeho sliznicí. Jak již bylo spomenuto výše, s vyšším tlakem klesá rozměr těchto částic, co způsobuje značné riziko pro každého jednotlivce. Z toho důvodu byla v roce 2009 zavedena poměrně přísná emisní norma Euro 5, která přikazuje, aby byl každý dieselový motor prodaný v Evropské unii, vybaven filtrem pevných částic.

DPF filtr u osobních vozidel správně funguje cca 150.000 – 200.000km provozu a nejrychleji se pak zanáší u vozidel provozovaných ve městech neboť časté rozjíždění, popojíždění v kolonách a rychlost do 60km/h brání efektivnímu spouštění procesu regenerace filtru.

V případě vzniklého problému s DPF filtrem máte na výběr několik možností. Kromě samotné výměny filtru za nový nebo demontáži a následnému vyčištění, můžete tomuto drahému a časově náročného problému předejít. Řešení je pravidelné čištění pomocí našeho efektivního čističe filtru pevných částic ve spreji, který umožňuje uvolnění a odstranění ukládání uhlíku a popílku ve filtrech pevných částic bez demontáže. Pravidelná aplikace pak zajišťuje optimální jízdní vlastnosti, výkon motoru a nízkou spotřebu paliva. K prodloužení co nejdlhší životnosti DPF filtru doporučujeme jeho čištění sprejem při každé servisní prohlídce.